Jeans Shops Hungary Kft. "fa" - I. árverési felhívás

A(z) SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a(z) Jeans Shops Hungary Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-349888, székhely: 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3..) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.516/2020/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A2148291)

Az árverés kezdete: 2021. január 29. 08 óra 00 perc

Az árverés vége: 2021. február 15. 18 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár): 880 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig: 5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között: 30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között: 50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között: 200 000 forint

200 millió forint és afelett: 500 000 forint

Árverési előleg összege: 43 900 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverésen való részvétel feltétele az árverési előleg banki utalással történő megfizetése az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "Jeans Shops Hungary Kft. "fa" Toyota Verso" közleménnyel az árverési regisztráció során úgy, hogy az összeg az ajánlattételt megelőzően a számlán jóváírásra kerüljön.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Ha az árverés eredményes, a felszámoló az árverési előleget a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az árverést eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelen árverezőnek vagy az árverés bármilyen okból történő eredménytelensége esetén az árverési előleg az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Nem jár vissza az árverési előleg, ha a szerződés a nyertes érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. A felszámoló az előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

TOYOTA VERSO 1.0 D-4D LUNA típusú személygépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 878 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: LSU-827 frsz-ú Toyota Verso 2.0 D-4D LUNA

Típus: Jármű

Gyártmány: Toyota Verso 2.0 D-4D LUNA

Gyártási idő: 2009.

Állapot: erősen használt

Tehermentes: nem végrehajtási joggal terhelt

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 878 000 forint

 

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A tárgyi eszközt 2021.02.09-én 10-11 óra között lehet megtekinteni a 6724 Szeged, Hétvezér u. 7-9. szám alatti ingatlanban. Az érdeklődők az EÉR felületén 2021.02.08-án 12.00 óráig jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 87 § b) és c) pontja alapján az értékesítést ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az árverési vételárat az SC Invest Arrabona Kft. felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "Jeans Shops Hungary Kft. "fa" Toyota Verso vételár" közleménnyel, banki átutalással kell megfizetni a szerződéskötés napjáig.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes licitáló köteles az eredményhirdetést követő 15 napon belül a szerződést megkötni, ellenkező esetben a felszámoló úgy tekinti, hogy a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jött létre, ebben az esetben a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszti. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára a vételár 1%-át kitevő üzemeltetési költség megfizetése, mely nem része a vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevőnek a tárgyi eszközt a vételár kifizetését, illetve a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül kell átvennie és saját költségén elszállítani. Amennyiben az átvétel a megadott határidőn belül nem történik meg, a vevőnek a tárolási és őrzési költségeket meg kell térítenie.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingóságot a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. A vevő az ingóságot a megtekintett állapotban vásárolja meg. Eladó a tárgyi eszköz tulajdonságaiért, használhatóságáért, állapotáért kellékszavatossági felelősségét kizárja. A vevő ezen tények tudomásul vételével teszi meg árverési ajánlatát. Az árverésen a nettó árat kell megjelölni. Az árverést az nyeri, aki a licit lezárása előtt a legmagasabb összegű érvényes árajánlatot teszi. Az árverésen nem vehetnek részt azok, akik a Cstv. alapján a vásárlási lehetőségből kizártak körébe (Cstv. 49 § (3) bek., (3b) bek.) tartoznak, erről a vevőnek a szerződéskötéskor nyilatkoznia kell. A felszámoló azokat az ajánlattevőket is kizárja az árverésből, akik az elektronikus értékesítés szabályait, az eljárás eredményét csalárd módon befolyásolják, vagy hamis adatszolgáltatással vettek benne része, illetve ezeket megkísérelték. Az árverésen a tulajdonjogot szerző pályázó a Jeans Shops Hungary Kft. „fa”-val szemben beszámítással nem élhet. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy az árverés lezárásáig írásban jelentkezzenek a kirendelt felszámolónál (SC INVEST Arrabona Kft. 1656 Budapest, Pf. 112). A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A Jeans Shops Hungary Kft. "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány (hitelezői képviselő) Hitelező nincs. A minimálár a becsérték 100%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták. A felszámoló első alkalommal hirdeti a vagyonelemet.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A2148291/tetelek.pdf

Cégközlönyben történő megjelenés megtekintéséhez kattintson ide >>>

Jeans Shops Hungary Kft. "fa"  Jeans Shops Hungary Kft. "fa"


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.