RE-IMMO-AKTÍV Kft „f.a”

Árverési Hirdetmény 

AzSC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a RE-IMMO-AKTÍV Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-904822, székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.2.695/2018/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020. február 6. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

Az árverés adatai: 

Az árverés helye: 

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1866664

Az árverés kezdete: 

  1. február 21. 10 óra 00 perc 

Az árverés vége: 

  1. március 7. 10 óra 00 perc 

Kikiáltási ár (minimálár): 

1 500 000 forint. (a becsérték 51%-a) 

A kikiáltási ár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték. 

Licitlépcső: 

1 millió forintig:

5 000 forint 

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint 

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint 

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint 

200 millió forint és afelett:

500 000 forint 

Árverési előleg összege: 75 000 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "RE-IMMO árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni, az árverés megkezdéséig.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak): 

Abádszalók belterület 5 db beépítetlen telek ingatlan (5726; 5750; 5751;5752;5753 hrsz) üdülő övezetben, aszfalt burkolatú Üdülő utcán át megközelíthető összesen 2.983 m2 területű. A Nagykunsági öntöző főcsatorna közelében, a Tisza-tó déli területén, Abádszalók központjától kb. 2 km-re található. Elektromos légvezeték és vezetéki víz, szennyvízcsatorna rendszer kiépítve. Az 5726 hrsz-ú telek az aszfalt burkolatú Kormorán utca mentén , a másik négy ingatlan az aszfaltozott Kormorán, valamint a Harcsa, ill. Bakcsó nevű földutak által határolt tömbben közvetlenül egymás mellett fekszik. A Közművek az utak nyomvonalában találhatók. Beépítési mód: szabadon álló, max beépíthetőség 20%. Az ingatlanok kitűzve és bekerítve nincsenek. Fellelhetőségük a térképen bejelölve. A felszámoló az 5 db ingatlant kizárólag együtt értékesíti. 

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 925 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület 5726 hrsz

Típus: 

telek 

Területe: 

560 m² 

Állapota: 

átlagos 

Közművesítettség foka: 

részlegesen közművesített 

Tehermentes: 

nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 

1/1 

Becsérték: 

550 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 

Abádszalók 

Ingatlan fekvése: 

belterület 

Helyrajzi szám: 

5726 

Ingatlan postai címe: 

5241 Abádszalók, hrsz. 5726 

Művelési ág: 

kivett 

Területnagyság: 

560 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 5726 hrsz 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

RE-IMMO-AKTÍV Kft fa.1053 Budapest, Ferenciek tere 2. I.em. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34590/2/2012.10.05. Végrehajtási jog 13.306.577.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 38271/2/2013.10.17. Végrehajtási jog 76.985.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 39197/2/2013.11.28. Végrehajtási jog 1.772.000.- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 32394/2/2015.04.09. Végrehajtási jog 1.099.513.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület 5750 hrsz

Típus: 

telek 

Területe: 

616 m² 

Állapota: 

átlagos 

Közművesítettség foka: 

részlegesen közművesített 

Tehermentes: 

nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 

1/1 

Becsérték: 

600 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 

Abádszalók 

Ingatlan fekvése: 

belterület 

Helyrajzi szám: 

5750 

Ingatlan postai címe: 

5241 Abádszalók , hrsz. 5750 

Művelési ág: 

kivett 

Területnagyság: 

616 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 5750 hrsz 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

RE-IMMO AKTÍV Kft fa. 1053 Budapest, Ferenciek Tere 2. I.em. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34594/2/2012.10.05. Végrehajtási jog 13.306.577.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 38268/2/2013.10.17. Végrehajtási jog 76.985.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 39196/2/2013.11.28. Végrehajtási jog 1.772.000.- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 32371/2/2015.04.09. Végrehajtási jog 1.099.513.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület 5751 hrsz

Típus: 

telek 

Területe: 

627 m² 

Állapota: 

átlagos 

Közművesítettség foka: 

részlegesen közművesített 

Tehermentes: 

nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 

1/1 

Becsérték: 

615 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 

Abádszalók 

Ingatlan fekvése: 

belterület 

Helyrajzi szám: 

5751 

Ingatlan postai címe: 

5241 Abádszalók, hrsz. 5751 

Művelési ág: 

kivett 

Területnagyság: 

627 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 5751 hrsz 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

RE-IMMO AKTÍV Kft fa. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. I.em. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34734/2/2012.10.05. Végrehajtási jog 13.306.577.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 38270/2/2013.10.17. Végrehajtási jog 76.985.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 39188/2/2013.11.28. Végrehajtási jog 1.772.000.- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 32361/2/2015.04.09. Végrehajtási jog 1.099.513.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: 

telek 

Területe: 

590 m² 

Állapota: 

átlagos 

Közművesítettség foka: 

részlegesen közművesített 

Tehermentes: 

nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 

1/1 

Becsérték: 

580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 

Abádszalók 

Ingatlan fekvése: 

belterület 

Helyrajzi szám: 

5752 

Ingatlan postai címe: 

5241 Abádszalók , hrsz. 5752 

Művelési ág: 

kivett 

Területnagyság: 

590 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

RE-IMMO-AKTÍV Kft fa. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. I.em. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34593/2/2012.10.05. Végrehajtási jog 13.306.577.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 38269/2/2013.10.17. Végrehajtási jog 76.985.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 39195/2/2013.11.28. Végrehajtási jog 1.772.000.- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 32399/2/2015.04.09. Végrehajtási jog 1.099.513.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett beépítetlen terület

Típus: 

telek 

Területe: 

590 m² 

Állapota: 

átlagos 

Közművesítettség foka: 

részlegesen közművesített 

Tehermentes: 

nem 

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 

1/1 

Becsérték: 

580 000 forint 

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: 

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): 

Abádszalók 

Ingatlan fekvése: 

belterület 

Helyrajzi szám: 

5753 

Ingatlan postai címe: 

5241 Abádszalók , hrsz. 5753 

Művelési ág: 

kivett 

Területnagyság: 

590 m² 

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 

kivett beépítetlen terület 

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: 

RE-IMMO-AKTÍV Kft fa. 1053 Budapest, Belterület, Ferenciek tere 2. I.em. 

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása. 

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 34591/2/2012.10.05. Végrehajtási jog 13.306.577.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 38266/2/2013.10.17. Végrehajtási jog 76.985.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 39179/2/2013.11.28. Végrehajtási jog 1.772.000.- Ft adótartozás és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 32393/2/2015.04.09. Végrehajtási jog 1.099.513.- Ft és járulékai erejéig. Jogosult: NAV (1054 Budapest, Széchenyi út 2.) 

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok bekerítve nincsenek, az érdeklődők bármikor megtekinthetik. 

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár netto érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 a számú bankszámlájára "RE-IMMO VÉTELÁR" megjegyzéssel és átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet. 

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli. 

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően az értékesítésre kerülő ingatlant a vevő birtokba veheti, kitűzését megrendelheti. 

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett telkeket a felszámoló a harmadik alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A "RE-IMMO-AKTÍV" Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő) nincs. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően legalább 15 nappal a zálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező hitelező részére az értékesítési hirdetmény tervezetét megküldte. A minimálár a becsérték 51%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2a) bekezdés alapján került sor. A "RE-IMMO-AKTÍV" Kft "fa" felszámolásának kezdő napja 2018.11.20. 

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1866664/tetelek.pdf


 

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.