GUMICENTRUM 2000 Kft „f.a”

Az SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint a GUMICENTRUM 2000 Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-081842, székhely: 2760 Nagykáta , Kossuth utca 22.) Budapest Környéki Törvényszék 1.Fpk.483/2018/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. szeptember 26. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1771053)

Az árverés kezdete:

  1. október 11. 10 óra 00 perc

Az árverés vége:

  1. október 26. 10 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár):

32 255 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig:

5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint

200 millió forint és afelett:

500 000 forint

Árverési előleg összege: 1 167 650 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "GUMICENTRUM árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

1.) Nagykáta Kossuth Lajos út 22. Nagykáta belterület 160/2 hrsz-ú , Kivett műhely épület, udvar elnevezésű 578 m2 alapterületű, a teljes épület 141 m2 hasznos alapterületű. A műhely és iroda Jó műszaki állapotban. 2.) Nagykáta Ady Endre út 53. pinceszint 2744/1/C/2 hrsz-ú 7,9 m2 tároló3.) Nagykáta Ady Endre út 53. pinceszint 2744/1/C/3 hrsz-ú 6,0 m2 tároló

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 32 255 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasház alatt lévő tároló

Típus:

tároló

Területe:

7,9 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

315 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Nagykáta

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2744/1/C/2

Ingatlan postai címe:

2760 Nagykáta , Ady Endre 53. pinceszint em.

Területnagyság:

7,9 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

társasház alatt lévő tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

GUMICENTRUM 2000 Kft fa. 2760 Nagykáta Kossuth L. utca 22.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.) Végrehajtási jog: 23.224.671.- Ft tőke és járulékai jogosult: NAV (1054 Budapest V.ker. Széchenyi u. 2.) 2.) Jelzálogjog: 16124.900.- Ft tőke és járulékai. jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI KFT (2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u.1. I/2.) 3.) Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására Jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI Kft (2760 NAGYKÁTA, Bajcsy Zs. utca 1. i/2.)

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: Kivett műhely épület, udvar

Típus:

üzlethelyiség

Területe:

578 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

31 700 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Nagykáta

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

160/2

Ingatlan postai címe:

2760 Nagykáta , Kossuth Lajos út 22.

Művelési ág:

kivett

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:

műhelyépület, udvar

Területnagyság:

578 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

Kivett műhely épület, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

GUMICENTRUM 2000 KERESKEDELMI KFT FA 2760 Nagykáta Kossuth Lajos utca 22.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.) Végrehajtási jog: 23.224.671.- Ft tőke és járulékai jogosult: NAV (1054 Budapest V.ker. Széchenyi u. 2.) 2.) Jelzálogjog: 16124.900.- Ft tőke és járulékai. jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI KFT (2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u.1. I/2.) 3.) Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására Jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI Kft (2760 NAGYKÁTA, Bajcsy Zs. utca 1. i/2.) 4.) Végrehajtási jog: 103.276.- Ft tőke és járulékai erejéig. Jogosult: PAPPAS AUTÓ MAGYARORSZÁG KFT (1133 Budapest XIII.ker. Kárpát utca 21.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Max. beépíthetőség 30%, max építménymagasság 5 m . A terült Lke-1 kertvárosi lakóterület övezetbe tartozik, a centrumtól 300 m-re helyezkedik el.

Ingatlan állapota: átlagos

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: társasház alatt lévő tároló

Típus:

tároló

Területe:

6 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

igen

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

1/1

Becsérték:

240 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Nagykáta

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

2744/1/C/3

Ingatlan postai címe:

2760 Nagykáta , AdyEndre út 53.

Területnagyság:

6 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

társasház alatt lévő tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

GUMICENTRUM 2000 Kft fa. 2760 Nagykáta, Kossuth L. útca 22.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1.) Végrehajtási jog: 23.224.671.- Ft tőke és járulékai jogosult: NAV (1054 Budapest V.ker. Széchenyi u. 2.) 2.) Jelzálogjog: 16124.900.- Ft tőke és járulékai. jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI KFT (2760 Nagykáta, Bajcsy Zs. u.1. I/2.) 3.) Elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzett jelzálog biztosítására Jogosult: CR-ÉP ÉPÍTŐIPARI Kft (2760 NAGYKÁTA, Bajcsy Zs. utca 1. i/2.)

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok megtekintésére -kizárólag előzetes bejelentkezés esetén- a felszámoló 2019.10.15. napján de. 12 és 13 óra között lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén előzetesen jelezzék részvételi szándékukat.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár netto érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adót a vevő az eladó felé teljesíti.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a GUMICENTRUM 2000 Kft fa. K&H bank Zrt-nél vezetett 10402805-50526850-81891002 számú bankszámlájára "GUMICENTRUM VÉTELÁR" megjegyzéssel és átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. Hitelből történő fizetés esetén a felszámoló további 30 nap fizetési haladékot adhat. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló választja ki, illetve a szerződéskötéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség, munkadíj, illeték a nyertest terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően 10 napon belül az értékesítésre kerülő ingatlanok vevő részére történő birtokba adása megtörténik, melyről felek jegyzőkönyvet vesznek fel a közüzemi mérőórák állásának rögzítésével.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett ingatlanokat a felszámoló az első alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. A GUMICENTRUM 2000 Kft "fa" felszámolási eljárásában hitelezői választmány, (hitelezői képviselő) nincs. A felszámoló az értékesítési hirdetménynek a Cégközlönyben történt megjelenését megelőzően legalább 15 nappal a zálogjoggal és végrehajtási joggal rendelkező hitelezők részére az értékesítési hirdetmény tervezetét megküldte, a hitelezőktől a hirdetményben foglaltakra észrevétel nem érkezett. A minimálár a becsérték 100%-a, a minimálárat a hitelezők nem kifogásolták. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2c) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján került sor. A GUMICENTRUM 2000 Kft "fa" felszámolásának kezdő napja 2019.01.08.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1771053/tetelek.pdf

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.