AKKORD Galéria Kkt „f.a”

Árverési Hirdetmény

Az SC Invest Arrabona Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-164809, székhely: 2090 Remeteszőlős, Nap utca 19. A ép., levelezési cím: 1656 Budapest, hrsz. Pf.: 112), mint az AKKORD  Galéria Kkt „f.a” (cégjegyzékszám: 01-03-025180, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 86.) Fővárosi Törvényszék 52.Fpk.3044/2018/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. október 31. napján megjelent árverési hirdetménynek megfelelően nyilvános árverés útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

Az árverés adatai:

Az árverés helye:

az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) által biztosított online felület (https://eer.gov.hu/arveres/A1794534)

Az árverés kezdete:

  1. november 15. 10 óra 00 perc

Az árverés vége:

  1. november 30. 10 óra 00 perc

Kikiáltási ár (minimálár):

570 000 forint.

Licitlépcső:

1 millió forintig:

5 000 forint

1 millió forint és 5 millió forint között:

30 000 forint

5 millió forint és 20 millió forint között:

50 000 forint

20 millió forint és 200 millió forint között:

200 000 forint

200 millió forint és afelett:

500 000 forint

Árverési előleg összege: 28 250 forint.

Az árverési előleg megfizetésének módja, határideje: Az árverési előleget átutalással a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 számú bankszámlájára "AKKORD árverési előleg” megjegyzéssel kell teljesíteni, az árverés megkezdéséig.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb közlemény: Az árverési előleg megfizetésének az igazolását az EÉR felületére fel kell tölteni. A felszámoló az árverési előleg után kamatot nem fizet, kezelési, illetőleg bankköltséget nem számít fel. A nyertes árverező ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít, a többi árverező részére az árverési előleg a nyertes kihirdetését követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak):

71 db képzőművészeti alkotás, rézkarc, szitanyomat, akvarell, olajfestmény stb. (Művészek: Szász Endre, Abonyi Tivadar, Pátzay Mária, Szabó Vladimir stb. szakvéleményben foglaltak szerint)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 567 000 forint.

  1. tétel: Az árverésre kerülő vagyontárgy(ak) megnevezése: KÜLÖNFÉLE KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK

Típus:

Műalkotás

Tehermentes:

igen

Mennyisége:

71 db

Becsérték:

567 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekintésére -kizárólag előzetes bejelentkezés esetén- a felszámoló 2019.11.26. napján (kedd) de. 12 és 13 óra között lehetőséget biztosít. Az érdeklődők az EÉR felületén jelezhetik részvételi szándékukat legkésőbb 2019.11.21.-án (csütörtök) déli 12 óráig.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ajánlati ár nettó érték. A 2007. CXXVII. Törvény (ÁFA Tv.) 142 § (1) g) pontja értelmében, ha a vevő adófizetésre kötelezett, ebben az esetben az általános forgalmi adót az adóhivatal részére a vevő fizeti meg, az elfogadott ajánlat szerinti nettó vételáron felül (fordított adózás). Amennyiben az ajánlattevő nem adófizetésre kötelezett, a számla a nettó vételárat terhelő 27%-os forgalmi adóval növelten kerül kibocsátásra, a vevő a bruttó vételárat teljesíti az eladó felé.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a felszámoló SC Invest Arrabona Kft Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10102842-34225400-01005002 a számú bankszámlájára "AKKORD VÉTELÁR" megjegyzéssel, átutalással kell megfizetni a szerződéskötést követő 15 napon belül. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással nem élhet.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A legmagasabb ajánlatot tett árverezővel a felszámoló az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldését követően annak átvételétől számított 20 napon belül az adásvételi szerződést megköti.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár teljes kiegyenlítését követően az értékesítésre kerülő műalkotásokat a vevő előre egyeztetett időpontban 10 napon belül köteles elszállítani.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A jelen felhívás a felszámoló számára csak a minimál árat elérő ajánlat esetében jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett képzőművészeti alkotásokat a felszámoló első alkalommal hirdeti meg. Az elővásárlási jog jogosultja a felszámoló felhívására gyakorolhatja elővásárlási jogát oly módon, hogy a véglegesen kialkudott vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. Elővásárlási jogosultról a felszámolónak nincs tudomása. Az AKKORD Galéria Kkt fa. felszámolási eljárásában hitelezői választmány, hitelezői képviselő, zálogjoggal rendelkező hitelező nincs, ezért a felszámolónak a 237/2009 Korm. r. 2.§.(2) bekezdésében foglaltak szerint intézkednie nem kellett. A minimálár a becsérték 100%-a. A minimálár meghatározására a 237/2009 Korm. rendelet 4.§.(2) bekezdés alapján került sor. Az AKKORD Galéria Kkt "fa" felszámolásának kezdő napja 2018.12.15.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/arveres/A1794534/tetelek.pdf

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.