Felhívás a hitelezők részére!

A felszámoló szervezet tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat, hogy az alábbi gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárását az 1991. évi XLIX tv. 63/B. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített módon kívánja lezárni.

A felszámoló felhívja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat az esetleges bejelentések 15 napon belüli megtételére!

Egyszerűsített felszámolás[1]

63/B. §[2] (1)[3] Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

(2)[4] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztására. A felszámoló záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történő benyújtásával és az adó megfizetésével egyidejűleg nyújt be az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül a bíróság a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatát megküldi a hitelezőknek [a (3) bekezdés szerinti eltéréssel], továbbá az állami és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre, illetve a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozó kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő. A kifogás arra is irányulhat, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstől számított 8 napon belül fellebbezhet.

(3) Amennyiben a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási kérelem alapján az adósnak a felszámolási eljárás alatt nem volt sem bevétele, sem kiadása, a felszámoló által készített jelentést és vagyonfelosztási javaslatot csak az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell megküldeni.

 

EGYSZERŰSÍTETT FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOK

SC INVEST ARRABONA KFT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK  ( 2020.07.14. )
ssz. egyben iktatószám is   eljárás
tipus
kódjel (EFA,
FA,
VA,
CSA,
VR)
CÉGNÉV SZÉKHELYE CÉGJEGYZÉKSZÁM  FELSZÁMOLÁS
KEZDŐ
NAPJA 
ELJÁRÁS BEFEJEZÉSÉNEK A NAPJA Cégbírósági törlés  FELSZÁMOLÓBIZTOS 
IR. SZÁM  CÍM NEVE
170 EFA Kontroll-Menza Kft 1107 Budapest, somfa köz 6. I./4.  01-09-969166 2017.01.13   Lajkó Andrea Rita
263 EFA Mix-Work Közvetítő BT "kta" 6787 Zákányszék, Tanya 826. 06-06-011207 2018.06.13   Várday Zsuzsanna 
271 EFA Malavel Car Kft "kta" 1141 Budapest, Szugló utca 82.  01-09-296403 2018.09.13   Lajkó Andrea Rita
276 EFA SZINVA-TERASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3530 Miskolc, Szemere B.u.2. 05-09-014939 2018.09.25   Lajkó Andrea Rita
279 EFA CHAMPION Pékség Kft  8600 Siófok, Fő utca 46.  14-09-311441 2018.10.08   Lajkó Andrea Rita
280 EFA SENSOREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  1214 Budapest II. Rákóczi F,.út 195-197 2/1 01-09-860925 2018.10.15   Lajkó Andrea Rita
281 EFA Z-KA SPEED Kft "kta" 2760 Nagykáta, Jászberényi út 1.  13-09-151388 2018.10.24   Lajkó Andrea Rita
282 EFA COMINFO Ipari, Szolgálta és Kereskedelmi Kft  7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2/10 02-09-060309 2018.10.29   Lajkó Andrea Rita
286 EFA "Zöldségfront" Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelmi Kft "kta" 3636 Vadna, Kossuth u.1.  05-09-013486 2018.11.19   Várday Zsuzsanna 
287 EFA RE-IMMO AKTÍV Ingatlanforgalmazó, Fejlesztő Kereskedelmi és Vendéglátó Szolgáltató Kft "kta" 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.  01-09-904822 2018.11.20   Várday Zsuzsanna 
289 EFA FÖL-DOB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 2030 Érd, Csóka utca 2/b.  13-09-097767 2018.11.21   Várday zsuzsanna 
292 EFA "ACCORD" Galéria Kereskedő Közkereseti Társaság "kta" 1074 Budapest, Dohány utca 86.  01-03-025180 2018.12.15   Várday zsuzsanna 
294 EFA GUMICENTRUM 2000 Kft 2760 Nagykáta Kossuth u.22.  13-09-081842 2019.01.08   Lajkó Andrea Rita
295 EFA GOLD DETEKTOR Kft 2730 Albertirsa, Határ út 53/6/1 13-09-153486 2019.01.11 ELJÁRÁST felfüggesztő végzés 2019.04.26. 4.Fpk.346/2018/26 Lajkó Andrea Rita
296 EFA SZŰCS-AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3600 Ózd, Zsolt út 28.  05-09-008985 2019.02.01   Lajkó Andrea Rita 
304 EFA RIVALS Telekommunikációs Gyártó és Forgalmazó Kft 2096 Üröm, Kálvária utca 3208 13-09-176122 2019.03.14   Lajkó Andrea Rita 
305 EFA Parlament-Kő Kőfaragó, Kőfeldolgozó, Kereskedelmi és szolgáltató Kft 2600 Vác, Balassagyarmati út 2. 13-09-175997 2019.03.12   Lajkó Andrea Rita 
309 EFA Zahn-II Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft  1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14 01-09-965541 2019.04.23   Lajkó Andrea Rita 
310 EFA BEN CRY Játékgyártó és Értékesítő Kft  2310 Szigetszentmiklós, szabolcska u. 3.  13-09-097389 2019.05.07   Lajkó Andrea Rita 
313 EFA Derzsi Park Kft 1134 Budapest, Váci út 47/b. 01-09-174009 2019.05.31   Lajkó Andrea Rita 
315 EFA SAVARIA-KORZO Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft  9700 Szombathely, Szürcsapó u. 23.  13-09-101269 2019.06.18   Lajkó Andrea Rita 
316 EFA HCS-BAU HUNGARY Építőipari és Szolgáltató Kft 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 56.  05-09-023147 2019.06.18   Lajkó Andrea Rita 
317 EFA BRILLANT GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató BT 6723 Szeged, Piroska tér 1/B.I/5 06-06-012571 2019.06.25   Lajkó Andrea Rita 
318 EFA GEO-SZÁSZ Mélyépítő Kft 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.  13-09-168771 2019.07.01   Lajkó Andrea Rita 
319 EFA BA-ZSI HÚS Kereskedelmi Kft  5244 Tiszaszőlős, szarvas Sándor u. 32.  16-09-006254 2019.07.01   Lajkó Andrea Rita 
321 EFA Sztroj Group Zrt  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 37-41 A/fsz/1. 13-010-041654 2019.07.08   Lajkó Andrea Rita 
322 EFA MANUFACTURE GROUP Kft 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 83.  16-09-015858 2019.07.09   Lajkó Andrea Rita 
324 EFA GEOPARD ÉPÍTŐIPARI Kft  2314 Halásztelek, Rákóczi ú. 64. 13-09-064270 2019.07.11   Lajkó Andrea Rita 
325 EFA LASVELD & IMPEX Kft 2220 Vecsés, Miklós u.8.  13-09-192242 2019.07.22   Lajkó Andrea Rita 
327 EFA NÁSIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3721 Felsőnyárád, hrsz. 093/6/A/30 05-09-012578 2019.08.01   Lajkó Andrea Rita 
328 EFA POLIKER Kereskedelmi Kft  5000 Szolnok, Baross utca 36. fdsz. 16-09-002182 2019.08.07   Lajkó Andrea Rita 
329 EFA NuElite Kft 2230 Gyömrő, Üllői út 19. 13-09-175392 2019.09.06   Lajkó Andrea Rita 
330 EFA S.A. Vagyonkezelő Kft "kta" 2200 Monor, Zólyom utca 3/B. fdsz.1. 13-09-166176 2019.09.10   Lajkó Andrea Rita 
331 EFA S600 Trade Kft  1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.  01-09-946260 2019.10.02   Lajkó Andrea Rita 
332 EFA Gyertyafény Gyertyaöntő KKt. 2045 Törökbálint, Arany János utca 5. 13-03-031061 2019.10.14   Lajkó Andrea Rita 
335 EFA MOVIE AGE Kft 1077 Budapest, Izabella utca 3/A 01-09-281606 2019.11.08   Lajkó Andrea Rita 
336 EFA BRIPEL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  6771 Szeged, Nagybecskereki utca 27. 06-09-017129 2019.11.11   Lajkó Andrea Rita 
337 EFA SILVERMONET-SZILO Kft  3060 Pásztó, Mária u. 9.  012-09-008295 2014.01.02. (uj felszámolóként:2019.11.18.   Lajkó Andrea Rita 
338 EFA Solkomm Marketing Hungary Kft  1106 Budapest, Jászberényi út 45. fdsz.30. 01-09-339531 2019.11.14   Lajkó Andrea Rita 
339 EFA BOBEK Trans Árúfuvarozó Kft  7500 Nagyatád, Ady Endre utca 12.  14-09-314160 2019.11.14   Lajkó Andrea Rita 
340 EFA Mobile Partner Kft 2119 Pécel, Bocskai utca 8.  13-09-193748 2019.11.25   Lajkó Andrea Rita 
341 EFA Házi-Savi-Trade Savanyúság Készítő és Kereskedő Kft  1024 Budapest, Káplár utca 11-13 01-09-276635 2019.11.25   Lajkó Andrea Rita 
343 EFA S&D Marketing & Publishing Kft  1111 Budapest, Lágymányosi utca 12.fsz.2. 01-09-199827 2019.12.10   Lajkó Andrea Rita 
344 EFA Védőr Securitas Kft  2340 Dózsa György út 161 13-09-194227 2019.12.12   Lajkó Andrea Rita 
345 EFA EGYETEMI KÁVÉZÓ UNIKUMLAUDE 2016 Kft  1115 Budapest, Kelenföldi út 52. 01-09-283754 2020.01.14   Lajkó Andrea Rita 
346 EFA HSE Consulting Kft  2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 30.IV./12 13-09-142011 2020.01.15   Lajkó Andrea Rita 
347 EFA Kaiser-Ház Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft "kta" 2191 Bag, Tavasz utca 6.  13-09-190919 2020.01.24   Lajkó Andrea Rita 
348 EFA PBP 60 Kft  1135 Budapest, Lehel utca 48. I/1. 01-09-336333 2020.02.06   Lajkó Andrea Rita 
349 EFA Jampy-Trade Kft 1134 Budapest, Bulcsu u.19.IV/7 15-09-084713 2020.02.04   Lajkó Andrea Rita 
350 EFA ÁSZ-VON Kereskedelmi és Szolgáltató Bt  3533 miskolc,Andrássy út 55.2/3.  05-06-011461 2020.02.25   Lajkó Andrea Rita 
351 EFA CS-PROFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  2900 Komárom, Igmándi út 16. I.em. 11-09-005820 2020.03.12   Lajkó Andrea Rita 
352 EFA VINORED Kereskedelmi  és Szolgáltató Kft      01-09-172810 2020.03.17   Lajkó Andrea Rita 
353 EFA EGLAS Kft 8675 Andocs, Kossuth Lajos utca 28.  14-09-311942 2020.03.23   Lajkó Andrea Rita 
354 EFA X-Moto Szerviz Kft  1037 Budapest, Mécsvirág utca 144.  01-09-197980 2020.04.20   Lajkó Andrea Rita 
355 EFA KOGYOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  2117 Isaszeg, Széchenyi utca 18. 13-09-121346 2012.07.25 uj felsz: 2020.05.25.   Lajkó Andrea 
356 EFA Közvizszolg Közmű Építő és Szolgáltató Kft  1031 Budapest, Állomás utca 20.  01-09-325883 2020.05.29   Lajkó Andrea 
357 EFA Áron-Trans-Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  4484 Ibrány, Béke utca 30.  15-09-085072 2020.05.29   Lajkó Andrea 
359 EFA Bozsó Trade Bt 1037 Budapest, Bécsi út 85.  01-06-793841 2020.06.04   Lajkó Andrea 
360 EFA NAGY-SZAKIPARI Tetőfelújító és Homlokszigetelő Kft  8900 Zalaegerszeg, Orsolya tér 12.  20-09-075989 2020.03.30 UJ FELsz: 2020.06.05   Lajkó Andrea 
361 EFA Zolten Food Kft  2146 Mogyoród, Meggyes utca 50. 13-09-171670 2020.06.18   Lajkó Andrea 
362 EFA Jeans Shops Hungary Kft 1165 Budapest, Baross Gábor utca 3. 01-09-349888 2020.06.18   Lajkó Andrea 
363 EFA Magyar-KÚt Alapítvány "kva" fa.  2091 Etyek, Kossuth L.utca 1.  07-01-0000300 2020.06.04   Lajkó Andrea 
365 EFA GEDE TESTVÉREK Kereskedelmi és Szolgáltató Bt kta 1136 Budapest, Hollán E.u. 37.  01-06-319017 2020.06.22   Lajkó Andrea 
367 EFA Zemplén Solar Kft  3846 Hernádkércs, Kossuth u.98.  01-09-016944 2019.08.01. Uj felsz:    Lajkó Andrea 

 

[1] Beiktatta: 1993. évi LXXXI. törvény 29. §. Hatályos: 1993. IX. 2-től.

[2] Megállapította: 2009. évi LI. törvény 44. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LI. törvény 51. § (4).

[3] Megállapította: 2011. évi CXCVII. törvény 60. § (1). Hatályos: 2012. III. 1-től.

[4] Megállapította: 2011. évi CXCVII. törvény 60. § (1). Hatályos: 2012. III. 1-től.

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.