Felhívás a hitelezők részére!

A felszámoló szervezet tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat, hogy az alábbi gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárását az 1991. évi XLIX tv. 63/B. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített módon kívánja lezárni.

A felszámoló felhívja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat az esetleges bejelentések 15 napon belüli megtételére!

Egyszerűsített felszámolás[1]

63/B. §[2] (1)[3] Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

(2)[4] Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívások eredménytelenek, és az eljárás a felszámolási eljárás általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztására. A felszámoló záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történő benyújtásával és az adó megfizetésével egyidejűleg nyújt be az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a behajthatatlan követelések, pénz- és vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem beérkezését követő 8 munkanapon belül a bíróság a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó javaslatát megküldi a hitelezőknek [a (3) bekezdés szerinti eltéréssel], továbbá az állami és az önkormányzati adóhatóságnak. A jelentésre, illetve a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozó kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő. A kifogás arra is irányulhat, hogy a bíróság kötelezze a felszámolót a felszámolás általános szabályok szerinti lefolytatására. A kifogásnak helyt adó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogást benyújtó a közléstől számított 8 napon belül fellebbezhet.

(3) Amennyiben a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási kérelem alapján az adósnak a felszámolási eljárás alatt nem volt sem bevétele, sem kiadása, a felszámoló által készített jelentést és vagyonfelosztási javaslatot csak az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell megküldeni.

 

EGYSZERŰSÍTETT FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOK

SC INVEST ARRABONA KFT EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK  2019.10.22.
ügysz. tipus CÉGNÉV SZÉKHELYE CÉGJEGYZÉKSZÁM  FELSZÁMOLÁS KEZDŐ NAPJA  FELSZÁMOLÓBIZTOS 
IR. SZÁM  CÍM NEVE
74 EFA Labour Network Kft. 1037 Budapest, Bécsi út 267. 01-09-992990 2015.03.12 Erdős Zoltán (Lajkó Andrea átvette 700 munkavállaló) 
121 EFA QUALITY'94 Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2191 Bag, Petőfi tér 5.  13-09-067935 2016.01.19 Lajkó Andrea Rita
131 EFA ROVITECHMűszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft  2045 Törökbálint, FSD Park 1.  13-09-112965 2011.03.29. Új felszámolóként:  2016.03.08.  Lajkó Andrea Rita
170 EFA Kontroll-Menza Kft 1107 Budapest, somfa köz 6. I./4.  01-09-969166 2017.01.13 Lajkó Andrea Rita
176 EFA MEMORIA-SZOLG 2011 Szolgáltató Kft 1028 Budapest, Galóca utca 24.  01-09-955381 2017.01.26 Lajkó Andrea Rita
177 EFA Szili-Fix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 8790 Zalaszentgrót, Május 1. u. 38. fdsz.  20-09-067917 2017.01.31 Lajkó Andrea Rita
214 EFA MC. Brook-Line Szolgáltató Kft 6900 Makó, Széchenyi tér 8.A./2./8.  06-09-020599 2017.08.10 Várday Zsuzsa 
220 EFA HAMM  Vendéglátó Kft  8646 Balatonfenyves. Balatonpart utca 26.  14-09-314503 2016.09.07 uj felszám olóként 2018.09.27.  Várday Zsuzsa 
225 EFA Hori-Tető Kft"kta" 2030 Érd, Pemetefű utca 8.  13-09-172447 2017.11.07 Várday Zsuzsa 
236 EFA V-Inov Kft kta 3532 Miskolc, Győri kapu 130. 05-09-020986 2018.01.10 Lajkó Andrea Rita
239 EFA "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet "kta" 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. U.6.  13-02-050242 2018.01.24 Lajkó Andrea Rita
245 EFA ZALAY-SZABÓ Kft 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.  07-09-016416 2018.02.20 Lajkó Andrea Rita
251 EFA Országos Egészségmegőrző Kft "kta" 1118 Budapest, rétköz utca 22 01-09-176369 2018.03.13 Lajkó Andrea Rita
252 EFA Kelet-Vagyon Termelő és Szolgáltató Kft  4400 Nyíregyháza, Bethlen Gébor utca 46.  15-09-076924 2018.03.14 Lajkó Andrea Rita
259 EFA HerBio Trade Kereskedelmmi, Gyártó és Szolgáltató Kft  6200 Kiskőrös, Martini u. 1/12.  03-09-119057 2018.05.04 Várday Zsuzsanna 
260 EFA N & N Pékség Kft 1055 Budapest, Nyugati tér 8.  01-09-208492 2018.05.23 Várday Zsuzsanna 
263 EFA Mix-Work Közvetítő BT "kta" 6787 Zákányszék, Tanya 826. 06-06-011207 2018.06.13 Várday Zsuzsanna 
266 EFA Inwest Szolgáltató Kft 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 2/b.  06-09-0230069 2018.07.13 Várday Zsuzsanna 
268 EFA BÖDI LS RICO CAR Kft 2721 Pilis hrsz.6020 13-09-184409 2018.07.27 Várday Zsuzsanna 
269 EFA ENGINEERING SYSTEM Kft  3141 Salgótarján Corvina utca 1. 12-09-009807 2018.08.16 Lajkó Andrea Rita
270 EFA B.B.&B.I. HOME-KER Kft 7282 Fiad, Kossuth utca 37. 14-09-316129 2018.09.13 Lajkó Andrea Rita
271 EFA Malavel Car Kft "kta" 1141 Budapest, Szugló utca 82.  01-09-296403 2018.09.13 Lajkó Andrea Rita
274 EFA Virágos Család Kereskedelmi és Szolgáltató BT 2092 Bukdakeszi, Erkel utca 43. 13-09-066029 2018.09.17 Lajkó Andrea Rita
275 EFA Pelusz Kereskedelmi és Vendéglátó Kft "kta" 1191 Budapest, Rákóczi utca 31. 4/14 01-09-926207 2018.09.24 Várday Zsuzsanna 
276 EFA SZINVA-TERASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3530 Miskolc, Szemere B.u.2. 05-09-014939 2018.09.25 Lajkó Andrea Rita
279 EFA CHAMPION Pékség Kft  8600 Siófok, Fő utca 46.  14-09-311441 2018.10.08 Lajkó Andrea Rita
280 EFA SENSOREX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  1214 Budapest II. Rákóczi F,.út 195-197 2/1 01-09-860925 2018.10.15 Lajkó Andrea Rita
281 EFA Z-KA SPEED Kft "kta" 2760 Nagykáta, Jászberényi út 1.  13-09-151388 2018.10.24 Lajkó Andrea Rita
282 EFA COMINFO Ipari, Szolgálta és Kereskedelmi Kft  7621 Pécs, Citrom u. 2-6. 2/10 02-09-060309 2018.10.29 Lajkó Andrea Rita
284 EFA Softtrade Hungary Kft 1082 Budapest, Nagytemplom utca 34 A/4/401 01-09-984019 2018.11.08 Lajkó Andrea Rita
285 EFA DONITA PÉKSÉG Kft 8900 Zalaegerszeg 20-09-075748 2018.11.16 Lajkó Andrea Rita
286 EFA "Zöldségfront" Zöldség-Gyümölcs Nagykereskedelmi Kft "kta" 3636 Vadna, Kossuth u.1.  05-09-013486 2018.11.19 Várday Zsuzsanna 
287 EFA RE-IMMO AKTÍV Ingatlanforgalmazó, Fejlesztő Kereskedelmi és Vendéglátó Szolgáltató Kft "kta" 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.  01-09-904822 2018.11.20 Várday Zsuzsanna 
289 EFA FÖL-DOB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 2030 Érd, Csóka utca 2/b.  13-09-097767 2018.11.21 Várday zsuzsanna 
290 EFA ERG Zrt "kta" 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.  13-10-041506 2018.11.23 Várday zsuzsanna 
291 EFA FÁRA-Ó Asztalosipari Termékeket Gyártó és Kereskedő BT "kta" 1224 Budapest XIV. u. 22.  01-09-015108 2018.12.11 Várday zsuzsanna 
292 EFA "ACCORD" Galéria Kereskedő Közkereseti Társaság "kta" 1074 Budapest, Dohány utca 86.  01-03-025180 2018.12.15 Várday zsuzsanna 
293 EFA FUTURE WOOD HUNGARY Kft 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 2/A D/3/7 04-09-014210 2019.01.08 Lajkó Andrea Rita
294 EFA GUMICENTRUM 2000 Kft 2760 Nagykáta Kossuth u.22.  13-09-081842 2019.01.08 Lajkó Andrea Rita
295 EFA GOLD DETEKTOR Kft 2730 Albertirsa, Határ út 53/6/1 13-09-153486 2019.01.11 Lajkó Andrea Rita
296 EFA SZŰCS-AUTÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3600 Ózd, Zsolt út 28.  05-09-008985 2019.02.01 Lajkó Andrea Rita
297 EFA Első Pécsi Könyvelő és Pályázatíró Tanácsadó Kft 7621 Pécs, Mária utca 1. fdsz.3.  02-09-079859 2019.02.06 Lajkó Andrea Rita
298 EFA SMKEBAB 2015 Vendéglátó Jft 7632 Pécs, Diana tér 6 2/8 02-09-081328 2019.02.06 Lajkó Andrea Rita
299 EFA Weltrhouse Invest Kft  2200 Monor, Kossuth L.utca 95.I.üzlet  13-09-183426 2019.02.15 Lajkó Andrea Rita
300 EFA Langly Falls Team Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft 1136 Budpest, Hegedűs Gyula u. 29/A. fdsz./Ü/1. 01-09-191614 2019.02.15 Lajkó Andrea Rita
301 EFA Kortex Hungary Kft 5000 Szolnok, Véső u. 1.  16-09-017624 2019.02.20 Lajkó Andrea Rita
302 EFA KissHarkályLogistic Szállítmányozó és Kereskedelmi Kft  4552 Napkor, Apagyi utca 38.  15-09-082192 2019.03.04 Lajkó Andrea Rita
303 EFA Health Intelligence Services Kft 1045 Budapest, Berlini utca 47-49 3/1 01-09-183146 2019.03.11 Lajkó Andrea Rita
304 EFA RIVALS Telekommunikációs Gyártó és Forgalmazó Kft 2096 Üröm, Kálvária utca 3208 13-09-176122 2019.03.14 Lajkó Andrea Rita
305 EFA Parlament-Kő Kőfaragó, Kőfeldolgozó, Kereskedelmi és szolgáltató Kft 2600 Vác, Balassagyarmati út 2. 13-09-175997 2019.03.12 Lajkó Andrea Rita
306 EFA Fresh Air Bau Kft 5123 Jászárokszállás, Patak utca 20.  16-09-017622 2019.03.25 Lajkó Andrea Rita
307 EFA Maros Nova Kft  2621 Verőce, Rákóczi út 54/C 13-09-122680 2019.03.26 Lajkó Andrea Rita
308 EFA JURIKER-MIX Kft 2173 Kartal, Rákóczi út 7. 13-09-140455 2019.03.28 Lajkó Andrea Rita
309 EFA Zahn-II Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft  1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14 01-09-965541 2019.04.23 Lajkó Andrea Rita 
310 EFA BEN CRY Játékgyártó és Értékesítő Kft  2310 Szigetszentmiklós, szabolcska u. 3.  13-09-097389 2019.05.07 Lajkó Andrea Rita 
311 EFA FLY-COMP Kereskedelmi és Szolgáltató BT  2000 Szentendre, Jázmin köz 6. 13-06-063758 2019.05.15 Lajkó Andrea Rita 
313 EFA Derzsi Park Kft 1134 Budapest, Váci út 47/b. 01-09-174009 2019.05.31 Lajkó Andrea Rita 
314 EFA TITANIUM BIOTECH Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft  2310 Szigetszentmiklós, Kazinczy utca 4.  13-09-084290 2019.06.14 Lajkó Andrea Rita 
315 EFA SAVARIA-KORZO Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft  9700 Szombathely, Szürcsapó u. 23.  13-09-101269 2019.06.18 Lajkó Andrea Rita 
316 EFA HCS-BAU HUNGARY Építőipari és Szolgáltató Kft 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 56.  05-09-023147 2019.06.18 Lajkó Andrea Rita 
317 EFA BRILLANT GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató BT 6723 Szeged, Piroska tér 1/B.I/5 06-06-012571 2019.06.25 Lajkó Andrea Rita 
318 EFA GEO-SZÁSZ Mélyépítő Kft 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.  13-09-168771 2019.07.01 Lajkó Andrea Rita 
319 EFA BA-ZSI HÚS Kereskedelmi Kft  5244 Tiszaszőlős, szarvas Sándor u. 32.  16-09-006254 2019.07.01 Lajkó Andrea Rita 
320 EFA Brickhouse Euro Kft 1139 Budapest, Üteg utca 29. fdsz/4. 01-09-729895 2019.07.08 Lajkó Andrea Rita 
321 EFA Sztroj Group Zrt  2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 37-41 A/fsz/1. 13-010-041654 2019.07.08 Lajkó Andrea Rita 
322 EFA MANUFACTURE GROUP Kft 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 83.  16-09-015858 2019.07.09 Lajkó Andrea Rita 
322 EFA MANUFACTURE GROUP Kft 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 83.  16-09-015858 2019.07.09 Lajkó Andrea Rita 
323 EFA Sárhatvanért Egyesület  7019 Sárbogárd, József A.u. 26. 07-02-0002136 2017.05.31 Lajkó Andrea Rita 
324 EFA GEOPARD ÉPÍTŐIPARI Kft  2314 Halásztelek, Rákóczi ú. 64. 13-09-064270 2019.07.11 Lajkó Andrea Rita 
325 EFA LASVELD & IMPEX Kft 2220 Vecsés, Miklós u.8.  13-09-192242 2019.07.22 Lajkó Andrea Rita 
326 EFA KÖLA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  2510 Dorog, Fáy András lakótp. 5. I/2. 11-09-019407 2019.07.30 Lajkó Andrea Rita 
327 EFA NÁSIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft "kta" 3721 Felsőnyárád, hrsz. 093/6/A/30 05-09-012578 2019.08.01 Lajkó Andrea Rita 
328 EFA POLIKER Kereskedelmi Kft  5000 Szolnok, Baross utca 36. fdsz. 16-09-002182 2019.08.07 Lajkó Andrea Rita 
329 EFA NuElite Kft 2230 Gyömrő, Üllői út 19. 13-09-175392 2019.09.06 Lajkó Andrea Rita 
331 EFA S600 Trade Kft  1146 Budapest, Zichy Géza utca 5.  01-09-946260 2019.10.02 Lajkó Andrea Rita 
332 EFA Gyertyafény Gyertyaöntő KKt. 2045 Törökbálint, Arany János utca 5. 13-03-031061 2019.10.14 Lajkó Andrea Rita 

 

[1] Beiktatta: 1993. évi LXXXI. törvény 29. §. Hatályos: 1993. IX. 2-től.

[2] Megállapította: 2009. évi LI. törvény 44. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LI. törvény 51. § (4).

[3] Megállapította: 2011. évi CXCVII. törvény 60. § (1). Hatályos: 2012. III. 1-től.

[4] Megállapította: 2011. évi CXCVII. törvény 60. § (1). Hatályos: 2012. III. 1-től.